KONTAKTY + GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - Prohlášení o shodě s GDPR

Společnost MZISS respektuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Evidujeme pouze data, která jsou nevyhnutná ze zákonných důvodů a nařizuje je např. Zákon o daních z příjmů, Obchodní zákoník, Zákoník práce a další.

Všechna data byla získána se souhlasem osoby, které se týkají. Všechna data jsou chráněna a nedostupná třetím osobám.

Osobní údaje nejsou využívaná k marketingovým účelům. V případě, že máte podezření na porušení pravidel GDPR máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz

Adresa:

Rostovská 16/20, 101 00 Praha 10
Adresa hřiště – Lhota za Dolními Břežany, ul. Keltská

IČO:

22 71 59 24

Milan Zaplatílek

MILAN

ZAPLATÍLEK

Telefon:602 610 157

Email:info@fotbalova-skola.cz

SLEDUJTE NÁS